Ste tukaj:  Publikacije
  |  Prijava
 Publikacije
Skrči
Bilten SD1, št. 12
{Datum objave: 20. januar 2021}

 V 12. številki Biltena so nam na voljo zanimivi razširjeni povzetki treh društvenih predavanj v letu 2020; posebej vabimo tudi k branju elektronske izdaje zanimivega epistolarnega gradiva, pisem Ignaca Marije grofa Attemsa očetu (1734–1738). Bilten sklepa koristen bibliografski pregled življenja in dela Valentina Vodnika do leta 2020. Daljši povzetek predavanja Teodore Shek Brnardić zaradi tehničnih težav v 12. številko Biltena za leto 2020 ni bil vključen (predavateljici se opravičujemo); zato ga kot Addendum objavljamo v angleškem jeziku.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 11
{Datum objave: 16. januar 2020}

Bilten št. 11 predstavi nadpovprečno dejavnost SD18 v letu 2019 – poleg rednih javnih predavanj zlasti izid nagrajene monografije o Križankah in povzetke simpozija ob 200-letnici Žige Zoisa.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 10
{Datum objave: 4. januar 2019}

Deseta številka Biltena SD18 predstavi štiri predavanja in strokovno ekskurzijo iz leta 2018. Urednik v uvodniku predstavi obširno delovanje društva, mdr. izid dveh monografij: ob 300-letnici Marije Terezije in ob 300-letnici cerkve Marije Pomočnice kristjanov v Križankah.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 9
{Datum objave: 5. januar 2018}

Deveta številka Biltena predstavi dejavnosti našega društva v letu 2017 ob 10. obletnici njegovega delovanja. Nudi nam povzetke štirih javnih predavanj in kar 25 predavanj s simpozija ob 300-letnici cesarice Marije Terezije, ki jih dopolnjuje izbrana, toda obširna bibliografija o znameniti monarhinji.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 8
{Datum objave: 10. januar 2017}

Pred nami je že osma številka Biltena SD18. Predstavi nam intenzivno glasbeno dejavnost društva v letu 2016 in petero javnih predavanj oz. vodstev, poročila o simpozijih in zanimivo umetnostnozgodovinsko bibliografijo o 18. stoletju na Slovenskem za obdobje 2011–2015.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 7
{Datum objave: 14. januar 2016}

Sedma številka Biltena predstavi obširno dejavnost našega društva v letu 2015: poleg štirih predavanj (od teh eno dvojno in povezano s koncertom) najdemo vesti o mednarodni dejavnosti naših članov in povzetke s simpozija Ljubljanske Križanke: ob tristoletnici dokončanja baročne cerkve Marije Pomočnice.

 ogled publikacije ...

Zbirka SD18
{Datum objave: 8. maj 2015}

Zbirka monografij in zbornikov našega društva Osemnajsto stoletje na Slovenskem je dostopna na portalu Elektronskih znanstvenih monografij ZRC SAZU.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18, št. 6
{Datum objave: 20. januar 2015}

Šesta številka Biltena nudi pregled dejavnosti društva v letu 2014, zlasti povzetke štirih javnih predavanj, in obsežno bibliografijo za področje jezikoslovja.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18 št. 5
{Datum objave: 9. januar 2014}

Peta številka Biltena s povzetki ponuja pregled vseh javnih predavanj, ki jih je Društvo priredilo v letu 2013, in referatov s simpozija "Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru" ter z njim povezane ekskurzije v Gornji Grad.

 ogled publikacije ...

Povzetki znanstvenega srečanja
{Datum objave: 18. november 2013}

 Leto 1713 in njegovi odmevi v slovenskem prostoru

Knjižica nudi spored simpozija 22. in 23. novembra 2013 ter povzetke referatov; 17 str.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18 št. 4
{Datum objave: 2. januar 2013}

Četrta številka Biltena SD18 ponuja pregled predavanj in delovanja društva v letu 2012. Povzetkom štirih zanimivih javnih predavanj sledita bibliografska pregleda študij o 18. stoletju na Slovenskem s področij literarne zgodovine in prava.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18 št. 3
{Datum objave: 12. december 2011}

Tretja številka Biltena ponuja pregled predavanj in delovanja društva v letu 2011. Posebej sta jo obogatila bibliografska pregleda strokovne literature za 18. stoletje s področja muzikologije in prvi del bibliografije s področja umetnostne zgodovine.

 ogled publikacije ...

Prvi zbornik SD18
{Datum objave: 28. oktober 2011}

Zbornik z naslovom Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem je prvi zbornik SD18. Namenjen je prikazu manj znanih pojavov in vidikov 18. stoletja na Slovenskem. Na 405 straneh obsega zbornik 23 razprav, ki segajo od obče in kulturne do glasbene, umetnostne in literarne zgodovine.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18 št. 2
{Datum objave: 30. november 2010}

Druga številka Biltena ponuja pregled predavanj in delovanja društva v letu 2010. Njena posebnost je predstavitev največjega dosežka društva v tem letu – objavljeni so povzetki z večdisciplinarnega simpozija »NEZNANO IN POZABLJENO IZ 18. STOLETJA NA SLOVENSKEM«.

 ogled publikacije ...

Bilten SD18 št. 1 (2009)
{Datum objave: 9. februar 2010}

Prva številka Biltena prinaša pregled dosedanje dejavnosti SD18. Na voljo so vam povzetki osmih javnih predanj društva. Bralce bo zanimalo, da je uredništvo biltena pripravilo tudi prvi del strokovne bibliografije za 18. stoletje.

 ogled publikacije ...

Metoda Kemperl, monografija
{Datum objave: 13. september 2007}

Monografijo Metode Kemperl Matej Vrečer: duhovnik, matematik, urar (1702–1758) sestavlja študija o njegovem življenju in objava virov, povezanih z njegovo smrtjo. Oboje zanimivo osvetljuje lik tega zgodnjega slovenskega razsvetljenca.

 ogled publikacije ...