Ste tukaj:  Članstvo
  |  Prijava
 Info
Skrči
Članarina 2016
{Datum objave: 3. oktober 2016}

 

Plačilo članarine za leti 2015 in 2016

Spoštovani člani SD18! 

Naše društvo zbira članarino na vsaki dve leti. Zdaj vas lepo prosimo, da čim prej poravnate članarino za minulo in tekoče leto, t.j. za leti 2015 in 2016 v skupni vrednosti 14€. Priliv iz članarin je za delovanje društva zelo pomemben, saj imamo zaradi zelo majhnih lastnih sredstev težave celo s črpanjem odobrenih subvencij Ministrstva za kulturo. Prosimo, preberite si naš dopis z navodilom za izpolnjevanje položnice.

Hvala! 

dr. Metoda Kokole

predsednica

 

 

Poštni seznam sd18-list
{Datum objave: 3. december 2007}

Spoštovani!

V povezavi z našim spletiščem deluje tudi poštni seznam (sd18-list@zrc-sazu.si), namenjen tako obveščanju članov kakor širši diskusiji o temah, relevantih za 18. stoletje. Vljudno ste vabljeni, da se vanj vključite. Prijava je preprosta.

Z elektronskega naslova, s katerim se želite včlaniti, pošljite naslednjo e-pošto:

  • naslov: maiser@zrc-sazu.si
  • zadeva: sd18-list
  • telo besedila naj vsebuje dve vrstici:
    • SUBSCRIBE sd18-list [Ime in priimek novega člana]
    • EXIT

Pomembno je le, da je sporočilo poslano s pravega naslova, kamor bo novi član prejemal pošto s seznama, in da sta obe vrstici vsebine popolnoma na začetku sporočila in skrajno levo (da ni spredaj npr. kakšnega presledka). To je vse; nato morate v kratkem prejeti obvestilo strežnka o sprejemu v dopisni seznam z navodili.

 

Pristopna izjava
{Datum objave: 8. november 2007}Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

 

PRISTOPNICA

Podpisani/a __________________________________________,

 

roj. _________________ , državljan/ka ____________________,

 

stanujoč/a ___________________________________________ ,

 

dosegljiv/a na tel št. ___________________________________ in

 

elektronskem naslovu _________________________________,

 

po poklicu ___________________________________________,

 

zaposlen/a pri/na ______________________________________,

 

pristopam k novoustanovljenemu društvu

»Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja«.

 

Izjavljam, da izpolnjujem pristopni pogoj, tj. avtorstvo vsaj ene znanstvene objave, ki se nanaša na 18. stoletje.

Naslov objave (ali naslov in leto izdaje publikacije) se glasi:

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

 

Kraj in datum:                                                    Podpis: 

 

_____________________                                 _______________

 

SD18
{Datum objave: 10. september 2007}

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

10. maja 2007 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (s kratico SD18), katerega namen je združevati strokovnjake iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki se na katerem koli področju preučevanja ukvarjajo z 18. stoletjem in želijo tudi javno in v interdisciplinarnem kontekstu promovirati izsledke svojih raziskav. Društvo si bo prizadevalo za vzpostavitev in vzdrževanje stikov s predstavniki različnih znanstvenih panog, za ustrezno sodelovanje z in med relevantnimi ustanovami v Sloveniji (univerzami, inštituti, knjižnicami, muzeji, arhivi itn.) ter za mednarodno povezovanje in sodelovanje, posebej s sorodnimi društvi, ustanovami in posamezniki v deželah, katerih zgodovina je povezana s slovensko.
Naloge društva so: da prireja članske sestanke, seminarje in predavanja, da vsako leto pripravi vsaj eno strokovno posvetovanje, da prireja strokovne ekskurzije, da izdaja znanstvene in strokovne publikacije ter da o vsem tem sproti preko svoje spletne strani in elektronskih sporočil obvešča vse člane.

Izvršilni odbor društva sestavljajo: Boris Golec, Andrej Hozjan, Marko Kambič, Metoda Kemperl, Metoda Kokole, Matija Ogrin, Miha Preinfalk, Tone Smolej in Luka Vidmar.
Sedež društva je na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Boris Golec, predsednik
Metoda Kokole, podpredsednica