Ste tukaj:  Članstvo
  |  Prijava
 Info
Skrči
pristopnica
{Datum objave: 21. januar 2021}

Bodoči člani našega društva izpolnite, prosimo, priloženo pristopnico in nam jo pošljite.

 

Članarina 2017
{Datum objave: 17. maj 2017}

Spoštovane članice in člani Slovenskega društva za preučevanje 18. stoletja!

SD18 na predlog Izvršilnega odbora in izglasovanjem na občnem zboru 10. maja 2017 ČLANARINO od letos dalje zbira letno, zato vas lepo prosim , da čim prej na enega od spodaj navedenih načinov poravnate članarino za tekoče leto (2017) v višini 10 EUR.

1. NA POSLOVNI RAČUN: SI56 6100 0000 9314 093 ali PREKO POLOŽNICE UPN na pošti, v banki ali preko Klika (BIC banke= HDELSI22; sklic oz. referenca=SI00 11052017; naslov društva= SD18, Novi trg 2, 1000 LJUBLJANA in koda namena =SUPP – članarina SD18 za 2017).
ali
2. GOTOVINSKO PLAČILO blagajniku (A. Hozjan) ali kateremu od pooblaščenih članov Izvršilnega odbora (M. Kokole ali B. Golec).

Prijazno vas tudi prosim, da društvu  namenite tudi DONACIJO Z NASLOVA ODMERJENE DOHODNINE (do 0,5 %), s čimer boste podprli naša skupna prizadevanja. Imamo veliko idej, sredstev pa izredno malo. Če se boste odločili, da društvu pomagate tudi na ta način, vas prosim, da izpolnite
obrazec Davčne uprave. Glede društva vpišete uradni naziv (Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja), društveno davčno številko (36796018) in z višino odstotka, ki ga namenjate društvu (do 0,5). Obrazec lahko pošljete po pošti najbližjemu davčnemu uradu, lahko pa ga tja odnesete osebno. Seznam davčnih uradov najdete na spletni strani: http://www.fu.gov.si/kontakti/.
Naslov ljubljanskega je na primer: Davčni urad Ljubljana, Davčna ul. 1, p.p. 107, 1001 Ljubljana.

Vsi člani izvršilnega odbora društva se vam iskreno zahvaljujemo za dosedanje zaupanje, podporo in sodelovanje ter se za naklonjenost in sodelovanje priporočamo še naprej.

Metoda Kokole
(predsednica)

 

Poštni seznam sd18-list
{Datum objave: 3. december 2007}

Spoštovani!

V povezavi z našim spletiščem deluje tudi poštni seznam (sd18-list@zrc-sazu.si), namenjen tako obveščanju članov kakor širši diskusiji o temah, relevantih za 18. stoletje. Vljudno ste vabljeni, da se vanj vključite. Prijava je preprosta.

Z elektronskega naslova, s katerim se želite včlaniti, pošljite naslednjo e-pošto:

  • naslov: maiser@zrc-sazu.si
  • zadeva: sd18-list
  • telo besedila naj vsebuje dve vrstici:
    • SUBSCRIBE sd18-list [Ime in priimek novega člana]
    • EXIT

Pomembno je le, da je sporočilo poslano s pravega naslova, kamor bo novi član prejemal pošto s seznama, in da sta obe vrstici vsebine popolnoma na začetku sporočila in skrajno levo (da ni spredaj npr. kakšnega presledka). To je vse; nato morate v kratkem prejeti obvestilo strežnka o sprejemu v dopisni seznam z navodili.

 

Pristopna izjava
{Datum objave: 8. november 2007}Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja

 

PRISTOPNICA

Podpisani/a __________________________________________,

 

roj. _________________ , državljan/ka ____________________,

 

stanujoč/a ___________________________________________ ,

 

dosegljiv/a na tel št. ___________________________________ in

 

elektronskem naslovu _________________________________,

 

po poklicu ___________________________________________,

 

zaposlen/a pri/na ______________________________________,

 

pristopam k novoustanovljenemu društvu

»Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja«.

 

Izjavljam, da izpolnjujem pristopni pogoj, tj. avtorstvo vsaj ene znanstvene objave, ki se nanaša na 18. stoletje.

Naslov objave (ali naslov in leto izdaje publikacije) se glasi:

 

__________________________________________________

 

__________________________________________________

 

 

Kraj in datum:                                                    Podpis: 

 

_____________________                                 _______________

 

SD18
{Datum objave: 10. september 2007}

Spoštovane kolegice, spoštovani kolegi!

10. maja 2007 je bilo ustanovljeno Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja (s kratico SD18), katerega namen je združevati strokovnjake iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki se na katerem koli področju preučevanja ukvarjajo z 18. stoletjem in želijo tudi javno in v interdisciplinarnem kontekstu promovirati izsledke svojih raziskav. Društvo si bo prizadevalo za vzpostavitev in vzdrževanje stikov s predstavniki različnih znanstvenih panog, za ustrezno sodelovanje z in med relevantnimi ustanovami v Sloveniji (univerzami, inštituti, knjižnicami, muzeji, arhivi itn.) ter za mednarodno povezovanje in sodelovanje, posebej s sorodnimi društvi, ustanovami in posamezniki v deželah, katerih zgodovina je povezana s slovensko.
Naloge društva so: da prireja članske sestanke, seminarje in predavanja, da vsako leto pripravi vsaj eno strokovno posvetovanje, da prireja strokovne ekskurzije, da izdaja znanstvene in strokovne publikacije ter da o vsem tem sproti preko svoje spletne strani in elektronskih sporočil obvešča vse člane.

Izvršilni odbor društva sestavljajo: Boris Golec, Andrej Hozjan, Marko Kambič, Metoda Kemperl, Metoda Kokole, Matija Ogrin, Miha Preinfalk, Tone Smolej in Luka Vidmar.
Sedež društva je na Novem trgu 2 v Ljubljani.

Boris Golec, predsednik
Metoda Kokole, podpredsednica