Ste tukaj:  SD18
  |  Prijava
 Zadnje novice
Skrči
Vodstvo po razstavi - 31. avgust 2016

SD18 vas vljudno vabi na voden ogled razstave

IMAGO MUSICAE
GLASBA NA BAROČNIH POSLIKAVAH BREŽIŠKEGA GRADU

Ignac Marija I. grof Attems (Ljubljana 1652 – Gradec 1732) si je leta 1694 v posest pridobil renesančni grad Brežice in ga spremenil v udobno plemiško rezidenco. V prvih dveh desetletjih 18. stoletja je naročil poslikavo slavnostne dvorane, stopnišča in grajske kapele, ki so jo zanj izvedli vodilni štajerski baročni freskanti Frančišek Karel Remb, Johann Caspar Waginger in Franz Ignaz Flurer. V mogočni dvorani sta bila Attems in njegova prva žena Marija Regina, rojena Wurmbrand, upodobljena kot darežljiva podpornika lepih umetnosti, med njimi glasbe. Številna glasbila pa niso prikazana le v Alegoriji glasbe na stropu velike slavnostne dvorane, temveč tudi v grlu zrcalnega oboka s štirimi elementi − v Alegoriji zemlje. Tam je med drugimi prizori naslikan Rinaldo v začaranem gozdu, za katerega je bil literarni vir odlomek iz 18. speva renesančne pesnitve Torquata Tassa Osvobojeni Jeruzalem. Glasba obiskovalca brežiškega gradu pozdravi tudi s stropa stopnišča, kjer je naslikan Sluh kot eden petih čutov. Razstavo, ki govori o upodobitvah glasbe in glasbil v Brežiškem gradu, so vsebinsko zasnovali muzikologinja dr. Metoda Kokole ter umetnostna zgodovinarja dr. Stanko Kokole in dr. Barbara Murovec. Na razstavi se naslikana brežiška glasbila tudi oglasijo.

Razstavo si bomo ogledali skupaj z avtorji dr. Metodo Kokole, dr. Barbaro Murovec in dr. Stankom Kokoletom v soboto, 10. septembra 2016, ob 10. uri v Posavskem muzeju Brežice v Brežiškem gradu.

VABLJENI!

 več o tem ...

Dejavnosti SD18 - 15. junij 2016

 

Predvidene javne aktivnosti SD18 v letu 2016:

 

  • 10. september: EKSKURZIJA v Brežice z vodstvom po razstavi v brežiškem gradu Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu (M. Kokole, B. Murovec in S. Kokole)
  • 23. september (12h): Maja Lozar Štamcar: Pisalno pohištvo na Slovenskem v 18. stoletju z vodstvom po razstavi v Narodnem muzeju Slovenije
  • 13. oktober: Kozma Ahačič: Slovnice slovenskega jezika v 18. stoletju
  • 24. november: Metoda Kokole: Angleški pesnik Thomas Gray in njegova glasbena zbirka: Ob tristoletnici pesnikovega rojstva

 

 več o tem ...

 O društvu
Skrči

Slovensko društvo za preučevanje 18. stoletja je bilo ustanovljeno 10. maja 2007. Njegov glavni namen je pospeševati znanstveno raziskovanje slovenskega in širšega prostora v dolgem 18. stoletju, s tem pa tudi načrtno ohranjanje dediščine tega časa.

Društvo povezuje strokovnjake iz Slovenije, zamejstva in tujine, ki se omenjene tematike lotevajo na različnih področjih in z različnimi metodami. Znotraj društva delujejo v okviru sekcij, in sicer jezikoslovne, literarnozgodovinske, muzikološke, pravnozgodovinske, zgodovinske in umetnostnozgodovinske, vendar si dosledno prizadevajo za interdisciplinaren pristop. Društvo spodbuja njihovo sodelovanje med seboj in z relevantnimi ustanovami v Sloveniji, zlasti z univerzami, inštituti, knjižnicami, muzeji in arhivi, ter sodelovanje s sorodnimi društvi, ustanovami in posamezniki v deželah, ki so bile v 18. stoletju povezane s slovenskimi.

Društvo je tako zavezano znanstvenemu delu, vendar tudi predstavljanju svojih rezultatov in dediščine 18. stoletja širši javnosti. S tem namenom prireja poleg članskih sestankov znanstvena srečanja, strokovne ekskurzije, predavanja in delavnice ter izdaja znanstvene monografije in strokovni bilten društva, v katerem izhajajo bibliografije po posameznih strokah in povzetki predavanj.

 

Slovenian Society of Eighteenth-Century Studies (SD18) was founded in 2008. Its main goal is to accelerate the scientific research of Slovenian as well as neighboring territory in the long 18th centuries and in connection with that it strives for the methodical preservation of the cultural heritage of that time. Society is a forum of scientists from Slovenia, its neighboring as well as foreign countries, who study and research the 18th century as an especially important period in the history of the Slovenian territory. Within the society the scientists work in different sections, that is within the framework of philological, historical, musical, juridical, art-historical or literary historical section.

The subject matter is researched in an interdisciplinary way, and scientific findings are shared with the broader public. The society strives to reestablish and support relations with the representatives of different scientific branches, to cooperate with relevant institutions in Slovenia (universities, institutes, libraries, museums, archives etc.), to connect and cooperate internationally, especially with the related societies, institutions and individuals, whose history can be compared with the history of Slovenia. Its main objectives are organization of meetings for the members, seminars, lectures, excursions and publication of scientific and professional articles and its own bulletin, which also contains summaries of lectures and bibliographies according to the different branches of knowledge.